DORADZTWO

Podstawowym zakresem działalności firmy GeoBrand Consulting jest szeroko rozumiane doradztwo inwestycyjne oraz prawne na rynku nieruchomości.


Rynek nieruchomości jest rynkiem dynamicznym, na którym w sposób nieustanny zachodzą zmiany poziomu cen w wyniku kształtowania się relacji popytu i podaży, preferencji konsumentów, uregulowań prawnych, itp. Jednym z najważniejszych elementów, niezbędnym do podjęcia prawidłowych decyzji inwestycyjnych jest posiadanie jak najszerszej wiedzy na temat aktualnych tendencji na rynku oraz zdolność prognozowania kierunków ich rozwoju. Ze względu na wysoką kapitałochłonność i długookresowość, inwestycje na rynku nieruchomości powinny być poprzedzone wnikliwą analizą. Z kolei nieustanne, a w dodatku często chaotyczne zmiany prawa powodują, że trudno za nimi nadążyć. Wszystkich zmian nie sposób zauważyć, dlatego warto skorzystać z fachowych porad kompetentnych doradców.


Jeżeli rozważasz zakup nieruchomości lub borykasz się z problemami związanymi z tematyką wartości nieruchomości skontaktuj się z nami.


Poniżej prezentujemy przykładowe formy doradztwa:

  • Optymalizacja stawki procentowej za użytkowanie wieczyste,
  • Badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości,
  • Doradztwo w zakresie odszkodowań i wywłaszczeń,
  • Negocjacje,
  • Analizy rynku nieruchomości.