Badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości

Na zlecenie Klienta przeprowadzamy badanie stanu prawnego nieruchomości. Do tego celu pozyskujemy wymagane dokumenty (m.in. odpis z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów) i kompleksowo badamy stan prawny. Podczas analizy wskazujemy różnice pomiędzy stanem uwidocznionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym i na zlecenie naszych Klientów usuwamy w/w rozbieżności.