Badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości

W zakresie naszych usług leży nie tylko wycena mienia, ale również profesjonalne badanie stanu prawnego nieruchomości. Polega ono na zebraniu niezbędnych informacji o dokumentacji i faktycznym stanie posiadłości, by określić potencjalne ryzyko związane z inwestycją.

W tym celu pozyskujemy szereg wymaganych dokumentów związanych z nieruchomością, a następnie kompleksowo badamy stan prawny. Weryfikujemy, czy zostały prawidłowo sporządzone według przepisów prawa, nie zawierają błędów i są zgodne ze stanem faktycznym wybranej działki, lokalu, mieszkania czy domu.

Do zbioru wymaganych dokumentów należy między innymi księga wieczysta. Podczas jej analizy wskazujemy różnice pomiędzy stanem uwidocznionym w księdze, a rzeczywistym stanem prawnym i na zlecenie naszych Klientów usuwamy w/w rozbieżności. Badamy również stosunki własnościowe - na przykład weryfikujemy, czy sprzedający będzie mógł przenieść prawo własności na nabywcę. Sprawdzamy również plan zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy czy wypis z rejestru gruntów.