Negocjacje:

W wielu sytuacjach istnieje konieczność prowadzenia rozmów, pozyskiwania i sporządzania dokumentów, które wymagają znajomości prawa oraz doświadczenia. Bazując na naszym doświadczeniu, znajomości prawa oraz rynku nieruchomości służymy pomocą oraz dobrą radą naszym Klientom.


Reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach dotyczących nieruchomości, m.in. w sprawach:

  • Nabywania nieruchomości,
  • Zawierania umów najmu lub dzierżawy,
  • Zniesienia współwłasności nieruchomości,
  • Innych sprawach wymagających znajomości sztuki negocjacji i przepisów prawa