Wymagane dokumenty

Rynek wtórny

Nieruchomość lokalowa

 • akt nabycia nieruchomości,
 • kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli lokal jest sprzedawany.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu: powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny).

Budynek mieszkalny

 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia budynku do użytkowania,
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji (w wypadku braku dokumentacji wykonujemy obmiar budynku),
 • kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana.

Działka niezabudowana

 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana.
 • Nieruchomość komercyjna
 • lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest indywidualnie.

Rynek pierwotny


Lokal mieszkalny

 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie,
 • kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli została zawarta.

Budynek mieszkalny

 • wypis z rejestru gruntów dla działki,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie,
 • kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli została zawarta,
 • fragment projektu technicznego, opis techniczny budynku, powierzchnie i kubatura, rzuty poszczególnych kondygnacji (w wypadku braku dokumentacji wykonujemy obmiar budynku),
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji.

W przypadku braku:
dokumentów – pozyskujemy brakujące dokumenty w odpowiednich urzędach,
dokumentacji projektowej – wykonujemy inwentaryzację nieruchomości.